ข้อมูลข่าวสารการเปิดพิพิธภัณฑ์

9:00 - 17:00 น
*เข้าได้จนถึง 16:00 น.
วันปิดทำการ 12/31 - 1/1

ค่าเข้าชม

ผู้ใหญ่ 1,500 เยน
นักเรียนชั้นมัธยมปลาย 1,000 เยน
นักเรียนชั้นประถมและมัธยมต้น 750 เยน

อากาศของอาบาชิริ

ยินดีต้อนรับสู่พิพิธภัณฑ์เรือนจำอาบาชิริ

พิพิธภัณฑ์เรือนจำอาบาชิริเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์กลางแจ้ง ที่เก็บรักษา และเปิดให้ชมอาคารที่เคยใช้จริงในเรือนจำอาบาชิริตั้งแต่สมัยเมจิ
อาคารที่เก่าที่สุดคืออาคารที่สร้างขึ้น 6 ปี หลังจากที่ก่อตั้งเรือนจำที่อาบาชิริ เมื่อ 120 ปีก่อน เป็นยุคสมัยที่การตัดไม้ก็ใช้แรงงานคน ซึ่งต่างจากปัจจุบันที่ใช้เครื่องจักรตามคานหรือเสาใหญ่ๆ ยังเห็นร่องรอยการเหลาอย่างหยาบๆ ของพวกนักโทษ ไม่ลองสัมผัสเรื่องราวประวัติศาสตร์อันแปลกประหลาด ผ่านการชมพิพิธภัณฑ์ดูบ้างหรือ ก่อนอื่น ลองชมเว็บไซต์นี่ดู

ยินดีต้อนรับสู่พิพิธภัณฑ์เรือนจำอาบาชิริ

พิพิธภัณฑ์เรือนจำอาบาชิริเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์กลางแจ้ง ที่เก็บรักษา และเปิดให้ชมอาคารที่เคยใช้จริงในเรือนจำอาบาชิริตั้งแต่สมัยเมจิ
อาคารที่เก่าที่สุดคืออาคารที่สร้างขึ้น 6 ปี หลังจากที่ก่อตั้งเรือนจำที่อาบาชิริ เมื่อ 109 ปีก่อน เป็นยุคสมัยที่การตัดไม้ก็ใช้แรงงานคน ซึ่งต่างจากปัจจุบันที่ใช้เครื่องจักรตามคานหรือเสาใหญ่ๆ ยังเห็นร่องรอยการเหลาอย่างหยาบๆ ของพวกนักโทษ ไม่ลองสัมผัสเรื่องราวประวัติศาสตร์อันแปลกประหลาด ผ่านการชมพิพิธภัณฑ์ดูบ้างหรือ ก่อนอื่น ลองชมเว็บไซต์นี่ดู

NEW พิพิธภัณฑ์เรือนจำอาบาชิริ VR

พิพิธภัณฑ์เรือนจำอาบาชิริได้นำเสนอเนื้อหา VR ใหม่ล่าสุดโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อนำเสนอพื้นที่ที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ยาวนานและเรื่องราวมากมายให้กับทุกท่าน ผ่านประสบการณ์นวัตกรรมนี้ ผู้เยี่ยมชมจะได้เปลี่ยนจากเพียงผู้ชมเป็นผู้ที่ได้ยืนอยู่ในเหตุการณ์นั้นๆ