ข้อมูลข่าวสารขั้นพื้นฐาน

พิพิธภัณฑ์เรือนจำอาบาชิริคือ

พิพิธภัณฑ์เรือนจำอาบาชิริ เป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์กลางแจ้งที่เก็บรักษา และเปิดให้ชมสถาปัตยกรรมโบราณของเรือนจำอาบาชิริที่มีความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งกับเมืองอาบาชิริตั้งแต่สมัยเมจิ อยู่ที่ภูเขาเทนโตะด้านทะเลสาบอาบาชิริที่มีทิวทัศน์งดงาม ในวนอุทยานแห่งชาติอาบาชิริ มีพื้นที่ประมาณ 3.5 เท่าของโตเกียวโดม เปิดดำเนินกิจการโดยหยั่งรากลึกลงในท้องถิ่น โดยมีเป้าหมายที่จะเป็น Universal Museum และให้มีการทำงานที่สมบูรณ์แบบทุกวัน

ข้อมูลข่าวสารการเปิดพิพิธภัณฑ์

9:00 - 17:00 น
*เข้าได้จนถึง 16:00 น.
วันปิดทำการ 12/31 - 1/1

ค่าเข้าพิพิธภัณฑ์ รวมภาษี

ผู้ใหญ่ 1,500 เยน
นักเรียนชั้นมัธยมปลาย 1,000 เยน
นักเรียนชั้นประถมและมัธยมต้น 750 เยน
ลดราคาหมู่คณะ ตั้งแต่ 20 ท่านขึ้นไป ลด 20%
ราคาสวัสดิการ 750 เยน
ราคาลดสำหรับชาวเมืองอาบาชิริ ลด 20%
ตั๋วลดทางอินเตอร์เน็ต ลด 10%
ราคาลดแต่ละประเภท ใช้ร่วมกันไม่ได้

ตั๋วลดทางอินเตอร์เน็ต

สั่งพิมพ์ภาพบนจอแล้วยื่นต่อที่จำหน่ายตั๋วตรงทางเข้า หรือแสดงด้วยภาพในโทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟนก็จะได้ลดราคาค่าเข้า
ตั๋วลดทางอินเตอร์เน็ต 1 ใบ ใช้ได้กับ 1 คณะ

สำหรับท่านที่ใช้สิทธิ์ราคาสวัสดิการ และราคาลดสำหรับชาวเมือง อาบาชิริ

 • ผู้พิการที่ใช้สิทธิ์ราคาสวัสดิการ ต้องมีสมุดพกคนพิการ (สมุดประจำตัวคนพิการ สมุดพกคนพิการทางสติปัญญา และสมุดพกสำหรับคนพิการทางจิต)
 • ในกรณีที่ใช้สิทธิ์ลดราคาสำหรับชาวเมืองอาบาชิริ ต้องมีหลักฐานว่าเป็นชาวเมืองอาบาชิริ ยื่นต่อที่ขายตั๋ว

ที่จอดรถไม่เสียค่าใช้จ่าย

ที่จอดรถมี 2 แห่งในเขตพื้นที่ รถยนต์นั่ง จอดได้ 400 คัน เลนสำหรับรถบัส 21 คัน มีเลนเฉพาะสำหรับคนพิการ และมีเลนสำหรับมอเตอร์ไซค์

แผ่นพับ

การเดินทาง

จากสถานีรถไฟ JR อาบาชิริถึงพิพิธภัณฑ์ประมาณ 4 ก.ม.

 • เดิน : ประมาณ 40 นาที
 • รถยนต์ : ประมาณ 7 นาที
 • รถประจำทาง : ประมาณ 10 นาที
ท่านที่มาโดยรถประจำทาง กรุณาตรวจสอบตารางเวลา และสภาวะการเดินรถล่าสุดจากเว็บไซต์บริษัทอาบาชิริบัส จำกัด

จากท่าอากาศยานเมะมัมเบะซึ ถึงพิพิธภัณฑ์เรือนจำอาบาชิริ ระยะทางประมาณ 18.5 ก.ม.

 • รถยนต์ : ประมาณ 20 นาที
มีรถประจำทางวิ่งตรงจากท่าอากาศยาน ไปยังสถานีรถไฟ JR อาบาชิริ ต่อรถประจำทางดังกล่าวข้างต้น ที่สถานีรถไฟ

มารยาทในการเข้าชม

อาคารเก่าของเรือนจำอาบาชิริที่เก็บรักษาและเปิดให้ชมในพิพิธภัณฑ์เรือนจำอาบาชิรินั้นเป็นอาคารไม้ที่สร้างขึ้นเมื่อกว่า 100 ปีก่อน จึงขอความร่วมมือเพื่อรักษาให้มรดกทางวัฒนธรรมให้อยู่ในสภาพดีเสมอ
 • ห้ามสูบบุหรี่ภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ กรุณาสูบบุหรี่เฉพาะในบริเวณที่กำหนดเท่านั้น
 • ที่เมืองอาบาชิรินั้นมีการแยกขยะตั้งแต่ปี ค.ศ.2005 จึงโปรดให้ความร่วมมือด้วย อนึ่ง ได้ทำให้เป็นที่จอดรถแบบปราศจากถังขยะ
 • ภายในพิพิธภัณฑ์ ไม่มีการห้ามถ่ายรูป แต่สำหรับการใช้รูปเพื่อแสวงหาผลกำไร (สิ่งพิมพ์ หรือใช้ภาพเพื่อการจำหน่าย) กรุณาสอบถามที่สำนักงาน
 • ไม่มีการกระทำที่รบกวนการชมของผู้อื่น
 • ห้ามนำวัตถุอันตรายเข้าภายในพิพิธภัณฑ์
 • ในกรณีที่มีเจตนาขีดเขียน ทำลาย หรือทำให้อาคารหรือเอกสารสกปรก อาจมีการเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้เข้าชม จึงขอความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้
 • ห้ามนำสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ที่มีขนาดเล็กเข้าภายในอาคารพิพิธภัณฑ์เรือนจำอาบาชิริตั้งแต่เดือนเมษายน ปี ค.ศ. 2009 อนึ่ง ยังอนุญาตให้นำสุนัขที่ให้ความช่วยเหลือ (สุนัขนำทางผู้พิการทางสายตา ทางการได้ยิน หรือสุนัขช่วยเหลือส่วนตัว) เข้าสถานที่เช่นเดิม