อาหารเรือนจำ

นี่คือ อาหารเรือนจำ !

ข้าวสาลี (ข้าวสาลี 3 : ข้าวเจ้า 7) ปลาย่าง (ซัมมะ หรือฮกเกะ) จานใหญ่ จานเล็ก แกงมิโซะ นำเมนูอาหารที่ให้รับประทานเป็นอาหารกลางวันในเรือนจำอาบาชิริปัจจุบันมาทำใหม่ และนำเสนอ เดิมทีไม่ใช่แกงมิโซะ แต่เป็นชาที่ชงด้วยใบชาคุณภาพต่ำ

อาหารเรือนจำ ชุด A 900 เยน (ซัมมะ)

อาหารเรือนจำ ชุด B 900 เยน (ฮกเกะ)

สถานที่ / เวลาที่นำเสนอ

โรงอาหารของเรือนจำ เดือนมีนาคม 11:00 น. - 15:00 น.
(รับออร์เดอร์สุดท้าย 14:30 น.)
※ในกรณีที่ต้องการสัมผัสประสบการณ์อาหารเรือนจำเป็นหมู่คณะ (ตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป) ต้องขอรบกวนให้ติดต่อมาจองเป็นการล่วงหน้า ก็จะสามารถให้บริการได้อย่างราบรื่น กรุณาใช้แบบฟอร์มติดต่อสอบถาม