อาหารเรือนจำ

อาหารเรือนจำ ... นั่นคือ “ความลับของวิธีการประกอบอาหารที่ซ่อนไว้หลังกำแพง”

ที่พิพิธภัณฑ์เรือนจำอาบาชิริ มีการนำเอาเมนูอาหารที่ปัจจุบันผู้ต้องขัง รับประทานในเรือนจำอาบาชิริมาทำใหม่ และนำเสนอเป็น “ประสบการณ์ชิมอาหารเรือนจำ” ได้นำเอา “โรงอาหารในพื้นที่ทางการเกษตรของเรือนจำอาบาชิริ สาขาฟุตามิกะโอกะ” ที่เคยใช้เป็นโรงอาหารของเรือนจำจริงๆ มาใช้เป็นสถานที่ชิมอาหารเรือนจำ ไม่ลองมาชิม “ความลับของวิธีการประกอบอาหารหลังกำแพง” ที่ได้รับการกล่าวขวัญว่า “อร่อยอย่างคาดไม่ถึง” ดูบ้างหรือ ?

สถานที่ชิมอาหารเรือนจำนั้น เป็นมรดกทางวัฒนธรรม

โรงอาหารของเรือนจำอาบาชิริ สาขาฟุตามิกะโอกะเป็นอาคารสถาปัตยกรรมที่สำคัญในปี ค.ศ. 1896 ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงวัฒนธรรมให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมแห่งชาติที่มีรูปร่างในเดือนกรกฎาคม ปี ค.ศ. 2005 อยากให้ผู้คนจำนวนมากที่มาเยือนพิพิธภัณฑ์เรือนจำอาบาชิริ ได้มี “ประสบการณ์” กับประวัติศาสตร์ โดยการ “ให้ใช้ ให้สัมผัสกับอาคารจริงๆ” โดยคำนึงถึงความเสี่ยงในการเก็บรักษา สภาพในสถานที่ชิมอาหารเรือนจำ ในโรงอาหารในพื้นที่ทางการเกษตรของเรือนจำอาบาชิริ สาขาฟุตามิกะโอกะ โรงอาหารที่มีหน้าต่างติดไม้ระแนงที่ขัดกันเป็นตาราง เก้าอี้เหล็กค่อนข้างเก่า และโต๊ะประชุมที่วางอย่างเป็นระเบียบ ทำให้รู้สึกว่า “สมกับที่เป็นเรือนจำ” ที่ยังไม่ได้รับการขัดเกลา ในห้องอาหารนั้น จะมีหุ่นที่สวมชุดนักโทษสมัยเมจิ 10 ตัว กำลังนั่งรับประทานอาหารอยู่

นี่คือ อาหารเรือนจำ !

ข้าวสาลี (ข้าวสาลี 3 : ข้าวเจ้า 7) ปลาย่าง (ซัมมะ หรือฮกเกะ) จานใหญ่ จานเล็ก แกงมิโซะ นำเมนูอาหารที่ให้รับประทานเป็นอาหารกลางวันในเรือนจำอาบาชิริปัจจุบันมาทำใหม่ และนำเสนอ เดิมทีไม่ใช่แกงมิโซะ แต่เป็นชาที่ชงด้วยใบชาคุณภาพต่ำ

อาหารเรือนจำ ชุด A 720 เยน (ซัมมะ)

อาหารเรือนจำ ชุด B 820 เยน (ฮกเกะ)

สถานที่ / เวลาที่นำเสนอ

โรงอาหารในพื้นที่ทางการเกษตรของเรือนจำอาบาชิริ สาขาฟุตามิกะโอกะ หยุดให้บริการ
ร้านอาหารไม่มีบ้านเลขที่ เดือนมีนาคม 11:00 น. - 15:30 น.
(รับออร์เดอร์สุดท้าย 14:30 น.)
※ในกรณีที่ต้องการสัมผัสประสบการณ์อาหารเรือนจำเป็นหมู่คณะ (ตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป) ต้องขอรบกวนให้ติดต่อมาจองเป็นการล่วงหน้า ก็จะสามารถให้บริการได้อย่างราบรื่น กรุณาใช้แบบฟอร์มติดต่อสอบถาม