ห้องขังรวม และจุดเฝ้าสังเกตการณ์กลาง

しゃぼうおよびちゅうおうみはりじょ
  • ย้าย แล้วนำมาสร้างใหม่
  • สร้างเมื่อ : ปี ค.ศ. 1912
  • ปีที่ย้าย : ปี ค.ศ. 1985
  • พื้นที่ : 3,333.72 ตร.ม.²
อาคารหลังนี้เป็นอาคารไม้ชั้นเดียว จากจุดเฝ้าสังเกตการณ์ที่อยู่ตรงกลาง มีห้องขังรวมแผ่ออกไปเป็น 5 แฉกเรียงไปจากด้านข้าง ไปยังด้านหลัง และเนื่องจากมีทางเดินเชื่อม จึงเรียกว่าห้องขัง 5 แฉก ผนังภายนอกเป็นแบบผนังไม้ซ้อนเกล็ด หลังคาเคยปูด้วยกระเบื้อง แต่ปัจจุบันปูด้วยแผ่นเหล็ก
ห้องขังนั้นจะเรียงลำดับจากทิศเหนือ อาคารที่ 1 ถึงอาคารที่ 5 ความยาวของอาคารหลังที่ 1, 3, 5 ยาว 58.2 ม. หลังที่ 2 และ 4 ยาว 72.7 ม. ภายในมีห้องอยู่สองฟาก หันหน้าเข้าหากัน ตรงกลางมีทางเดิน นอกจากห้องขังเดี่ยวในอาคารที่ 4 ซึ่งมี 80 ห้อง และด้านในของอาคารที่ 5 ซึ่งมี 20 ห้อง ที่มีพื้นที่ 4.95 ตร.ม.แล้ว แต่ละหลังจะประกอบด้วยห้องขังรวม 226 ห้อง แต่ละห้องกว้าง 9.9 ตร.ม. มีหน้าต่างรับแสง ความหนา 7 มม. 2 แห่งที่อาคารหลังที่ 1, 3, 5 และ 3 แห่งที่อาคารหลังที่ 2 และ 4
มีเสาลับอยู่ภายในกำแพง ห้องขังรวมจะมีระยะห่าง 30 ซม. ห้องขังเดี่ยวมีระยะห่าง 21 ซม. เพื่อไม่ให้กำแพงถูกทำลาย
โครงหลังคาเป็นโครงหลังคาวางเสาคู่ที่เชื่อมกับขื่อด้วยเหล็กเส้น ตรงส่วนกลางจะเห็นตัวยึดไม่ให้แยกออกจากกันที่ทำด้วยเหล็กเส้น เป็นรูปตัว Y กลับหัวโผล่ออกมา พื้นปูกระเบื้อง ในห้องขังพื้นปูไม้กระดาน มุมแต่ละห้องมีฉากกั้นทำเป็นห้องสุขา กำแพงในห้องฉาบปูนเสริมไม้ระแนง เพดานเป็นเพดานเรียบติดแผ่นไม้หนา 15 มม.
ทางเดินและกำแพงที่กั้นระหว่างห้องมีประตูไม้ ด้านข้างทั้งสองด้านติดไม้กระดานในแนวตั้ง ด้านบนมีหน้าต่าง ส่วนบนติดตะแกรงเหล็ก ภาพตัดขวางของไม้กระดานที่ติดในแนวตั้งนั้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน หรือเป็นรูป “く” ทำหน้าที่ทั้งระบายอากาศและให้ความอบอุ่น ขณะเดียวกันยังบังไม่ให้เห็นห้องที่อยู่ข้างๆ ด้วย ประตูไม้เป็นประตูมีกรอบ เปิดด้านเดียว ด้านบนมีช่องสังเกตการณ์ติดตะแกรงเหล็ก ด้านล่างมีช่องส่งอาหาร ติดสายยูขนาดใหญ่ ที่กำแพงภายในห้อง ตำแหน่งที่สูงจากพื้น 1.5 เมตร มีหน้าต่างกระจกเปิดออกด้านข้าง ด้านบนมีไม้ฉลุลาย ด้านนอกติดกระดานไม้ในแนวตั้ง
ตรงกลางของที่สังเกตการณ์กลาง มีป้อมยามรูปแปดเหลี่ยม มองเห็นทางเดินของห้องขังแต่ละห้อง

แกลเลอรี่