เช่นสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ

ที่พิพิธภัณฑ์เรือนจำอาบาชิริ กำลังพยายามปรับปรุงสถานที่ให้เป็นยูนิเวอร์แซล ดีไซน์
กำลังมีการปรับปรุงต่างๆ เช่น ทางเข้าพิพิธภัณฑ์ที่มีส่วนต่างระดับนั้นจะมีทางลาด ห้องน้ำก็มีสเปคเป็นแบบยูนิเวอร์แซลดีไซน์ แต่สำหรับสถาปัตยกรรมเก่าของเรือนจำที่ย้ายมาหรือนำมาสร้างขึ้นใหม่นั้น เพื่อรักษาลักษณะพิเศษของสถาปัตยกรรมในเรือนจำ จึงมีบางส่วนที่ไม่สามารถติดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการได้ และเขตพื้นที่ส่วนอยู่ที่บริเวณที่ลาดชันภายในวนอุทยานแห่งชาติอาบาชิริ เนื่องจากไม่สามารถปรับปรุงพื้นที่ ซึ่งเป็นงานใหญ่ได้ ตามทางเดินในสวนบางแห่งจึงมีทางลาด ปัจจุบันกำลังค่อยๆ ปรับปรุงไปเรื่อยๆ เช่น ในบริเวณที่เป็นทางชันมากๆ จะติดตั้งราวจับ
  • ภายในพิพิธภัณฑ์มีรถเข็นให้ยืมเวลาเข้าชม (10 คัน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย) สำหรับลานจอดรถนั้น ที่ลานจอดรถที่ 2 ได้เตรียมเลนสำหรับผู้ที่ใช้รถเข็น 4 คัน
  • พาสุนัขนำทางคนตาบอด สุนัขผู้ช่วยเหลือส่วนตัว หรือสุนัขสำหรับคนหูหนวกเข้าพิพิธภัณฑ์ได้
สำหรับรายละเอียดอื่นๆ นั้น กรุณาสอบถามก่อนใช้บริการ

ให้เช่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

รถเข็น มี 10 คัน (กรุณาแจ้ง เวลาซื้อตั๋ว)
รถเข็นเด็ก เหมือนที่กล่าวข้างต้น
ร่ม มีที่ปากทางเข้า เชิญใช้ได้ตามอัธยาศัย

ผู้มาเยี่ยมชมที่พาเด็กเล็กมาด้วย

  • ตามห้องสุขาแต่ละแห่งภายในพิพิธภัณฑ์ ได้ติดตั้งแผ่นสำหรับเปลี่ยนผ้าอ้อมไว้ และมีห้องน้ำที่ใช้ร่วมกับเด็กเล็กๆ ได้ด้วย
  • มีรถเข็นเด็กให้ยืมเวลาเข้าชมภายในพิพิธภัณฑ์ (มี 10 คัน ไม่คิดค่าใช้จ่าย) (ให้บริการตั้งแต่อายุ 2 เดือน ~24 เดือน)

ล็อกเกอร์หยอดเหรียญ

มีล็อกเกอร์หยอดเหรียญตั้งไว้อยู่ภายในที่พักที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอยู่ข้างๆ พิพิธภัณฑ์ ค่าใช้บริการ 100 เยน ใช้บริการได้จนกว่าจะปิดพิพิธภัณฑ์ในวันนั้น สำหรับสัมภาระขนาดใหญ่ที่ใส่ล็อกเกอร์ไม่ได้ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เวลาซื้อตั๋ว

ตู้ไปรษณีย์

ภายในมีตู้ไปรษณีย์ด้วย จึงส่งพัสดุไปรษณีย์ได้ (เก็บพัสดุไปรษณีย์ทุกวัน)

Wifi (สภาพแวดล้อมการต่ออินเตอร์เน็ต)

จำกัดการเชื่อมต่อ Wifi 2 ครั้ง ครั้งละ 15 นาที รวม 30 นาที
ความต่อเนื่องอยู่ที่นี่ใน "โรงอาหารเรือนจำ" พื้นที่สวนและบริเวณโดยรอบ