อาคารบัญชาการ

ちょうしゃ
  • ย้าย แล้วนำมาสร้างใหม่
  • สร้างเมื่อ : ปี ค.ศ. 1912
  • ปีที่ย้าย : ปี ค.ศ. 1988
  • พื้นที่ 500 ม.²
อาคารนี้เป็นอาคารหลักของฝ่ายบริหารเรือนจำ นอกจากจะมีห้องทำงานของผู้บัญชาการเรือนจำซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดแล้ว ยังแบ่งออกเป็นห้องประชุม แผนกธุรการทั่วไป แผนกดูแลความปลอดภัย แผนกจัดซื้อ แผนกการศึกษา และแผนกการทำงานนอาคารหลัก
อาคารไม้ชั้นเดียว หลังคาทรงปั้นหยามุงกระเบื้อง มองเห็น Dormers มี Dormers 6 แห่ง สร้างให้ส่วนบนมีลักษณะโค้ง
มีปีกสองข้างยื่นออกมาที่ปลายด้านหลัง ทั้งซ้ายและขวา ที่ด้านหน้าของหลังคาที่มีสันแหลม มีหน้าต่าง Dormer ที่มีส่วนบนโค้ง ส่วนบนที่แผ่นไม้ฉลุลายของหลังคามีสันแหลม ซึ่งมีหน้าบันแบบ Finial จะมองเห็นหน้ากระจังที่คิดด้นขึ้นใหม่เป็นรูปโค้งครึ่งวงกลม ด้านในมีหน้าต่างแบบยุโรป ด้านล่างจะเป็น Canopy ที่มีหลังคาทรงมะนิลา ติดแผ่นไม้ฉลุลายที่คิดด้นขึ้นใหม่แบบเดียวกัน
โครงหลังคาเป็นแบบดั้ง เป็นเสาไม้ที่ใช้ปิรามิดทรงสามเหลี่ยม
โถงหน้าที่มีหลังคาทรงมะนิลานั้นค้ำด้วยเสาเหลี่ยมที่มีการตกแต่งที่หัวเสาด้วยสัญลักษณ์อาทิตย์อุทัย
ผนังภายนอกเป็นผนังไม้ซ้อนเกล็ดทาสี ด้านล่างของผนังติดแผ่นไม้ในแนวตั้ง มีหน้าต่างที่เลื่อนบานขึ้นลง
ผนังภายในฉาบปูน เนื่องจากมีการตกแต่งที่ส่วนต่างๆ จึงมีหินภูเขาไฟที่เจาะรูใช้สำหรับปล่องเตาผิงที่เรียกว่ากาเนอิชิติดไว้อยู่ เพดานฉาบปูน มีโคมไฟทรงกลมติดไว้ตามที่ต่างๆ
เป็นสถานที่ราชการที่มีสถาปัตยกรรมซึ่งได้รับการดัดแปลงด้วยรูปแบบที่คิดค้นขึ้นใหม่ ซึ่งเป็นรูปแบบที่พบเห็นได้ทั่วไปในสมัยเมจิ
กล่าวกันว่าผู้คนพากันเรียกอาคารที่ดูภายนอกเห็นเป็นสีฟ้าและสีเทา หลังจากที่เปิดไฟแล้วว่า “ปราสาทที่ไม่มียามค่ำคืนที่อยู่ปลายสุด”

แกลเลอรี่