คำทักทายจากประธานกรรมการบริหาร

ความเป็นมาในการก่อตั้ง

ได้มีการประกาศแผนการก่อสร้างปรับปรุงเรือนจำอาบาชิริอย่างเป็นทางการในปี ค.ศ. 1973 นายฮิซาชิ ซาโตผู้ล่วงลับ เจ้าของสำนักพิมพ์อาบาชิริ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเสียดายว่าจะต้องสูญเสียหมู่อาคารอันทรงคุณค่าในสมัยเมจิ จึงเรียกร้องให้มีการเคลื่อนย้าย และเก็บรักษาสถาปัตยกรรมในเรือนจำเก่าทั้งหมด ความมุ่งมั่นที่จะเก็บรักษาของเขา ดึงดูดจิตใจของชาวอาบาชิริเป็นจำนวนมาก และได้รับการสนับสนุนอย่างอบอุ่นจากกระทรวงยุติธรรม ฮอกไกโด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในอาบาชิริ ในวันที่ 28 พฤษภาคม ปี ค.ศ. 1980 นายซาโต ก็ได้กลายเป็นประธานกรรมการบริหารการก่อสร้าง และได้รับอนุญาตให้ทำการก่อตั้งเป็นนิติบุคคล “โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรักษาสถาปัตยกรรมโบราณของเรือนจำอาบาชิริ ขณะเดียวกัน ก็เผยแพร่เอกสารเกี่ยวกับการลงโทษสมัยใหม่ และเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาการศึกษาและวัฒนธรรม” และเริ่มงานปรับปรุงให้อาคารที่เคยใช้เป็นเรือนจำให้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ ระยะเวลาเตรียมการผ่านไป 3 ปี จนกระทั่งเปิดพิพิธภัณฑ์
ปี ค.ศ. 1994 มีเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนเป็นพิพิธภัณฑ์ตามกฎหมายพิพิธภัณฑ์ และในปี ค.ศ. 2005 มี 3 รายการจากบรรดาหมู่สถาปัตยกรรมเก่าในเรือนจำอาบาชิริที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ สถาปัตยกรรมในสมัยเมจิของเรือนจำอาบาชิริจึงได้รับการรับรองว่ามีคุณค่าทางวัฒนธรรม
เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปีแห่งการเปิดพิพิธภัณฑ์ใน ปี ค.ศ. 2010 จึงทำการปรับปรุงสถานที่จัดแสดง หอเอกสารเกี่ยวกับการลงโทษใหม่ทั้งหมด และเปิดขึ้นเป็นหอประวัติศาสตร์เรือนจำ
ในหอประวัติศาสตร์เรือนจำนั้น มี “เธียเตอร์ป่าหุ่นนักโทษสีแดง สัมผัสทางร่างกาย” เพื่อเป็นการให้ความสำคัญแก่เหล่านักโทษเป็นจำนวนมากที่ต้องสังเวยชีวิตในการก่อสร้างทางชูโอ ระยะทาง 220 ก.ม. จากอาบาชิริ ถึงอาซาฮิกาวาในปี ค.ศ. 1891 เสร็จภายในเวลาเพียง 8 เดือน ทำให้ภายในเรือนจำใหม่ล่าสุด ปรากฏขึ้นอีกครั้ง และภายในเมืองอาบาชิริ ยังได้จัดแสดงความสัมพันธ์อันแปลกประหลาดระหว่างชาวเมือง กับเรือนจำอาบาชิริ

ในการจัดแสดงนั้นใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุด และวิธีการให้สัมผัสทางร่างกาย เช่น ภาพดิจิตอล หรือระบบเสียงสามมิติ เชื่อว่าจะต้องเกิดความรู้สึกอะไรบางอย่างจากการชม
เพื่อตอบสนองต่อการมาเยือนของชาวต่างประเทศที่มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นในระยะหลัง จึงกำลังพยายามทำให้การจัดแสดง คำอธิบาย และเสียงบรรยายให้เป็นภาษาต่างๆ
นอกจากนี้ ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี ค.ศ. 2016 สถาปัตยกรรมของเรือนจำอาบาชิริเก่า 2 รายการ 8 หลัง ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ซึ่งเป็นที่รอคอยมานาน ทางเราและพนักงานทุกคนจะทุ่มเทความพยายามต่อไป เพื่อรักษาให้สิ่งปลูกสร้างที่ใช้ในการลงโทษที่ได้รับการลงทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่แรกดุจเป็นสิ่งมีค่า และสืบทอดต่อไปตราบนิจนิรันดร์

ท้ายสุด

ลองชมโฮมเพจดู หากสนใจ ก็อยากให้มาที่พิพิธภัณฑ์สักครั้ง
อาบาชิรินั้นเป็นสถานที่ที่สวยงาม มีธรรมชาติกว้างใหญ่และอุดมสมบูรณ์ มีทั้งทะเลโอคอตสค และทะเลสาบ 4 แห่ง
และยังเป็นสถานที่ที่จะชิมของอร่อยจากทะเลและภูขาได้ด้วย
จึงอยากให้มาที่อาบาชิริ ที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ เราจะรอ
นิติบุคคลเพื่อสาธารณะประโยชน์มูลนิธิอนุรักษ์เรือนจำอาบาชิริ
คิโยมารุ คิตาโนะ ประธานกรรมการบริหารพิพิธภัณฑ์เรือนจำอาบาชิริ (ผู้แทนกรรมการ)