แบบฟอร์มติดต่อสอบถาม

ในกรณีที่จะสอบถามทางแครีเออร์เมล์ กรุณาตั้งให้รับเมล์จาก kangoku.jp ได้
หลังจากที่รับเรื่องสอบถามแล้ว Thanks Mail จะถูกส่งโดยอัตโนมัติภายในไม่กี่นาที ในกรณีที่รับเมล์ไม่ได้ ให้ตรวจสอบโฟลเดอร์เมล์รบกวน ในกรณีที่ยังหาไม่พบ มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะมีความบกพร่องเกิดขึ้น จึงต้องรบกวนให้สอบถามทางโทรศัพท์.