อาคารอบรมจริยธรรม

きょうかいどう
  • ย้าย แล้วนำมาสร้างใหม่
  • สร้างเมื่อ : ปี ค.ศ. 1912
  • ปีที่ย้าย : ปี ค.ศ. 1981
  • พื้นที่ : 404.87 ตร.ม.²
อาคารนี้เป็นหอประชุมที่ใช้อบรมทางด้านจริยธรรม การอบรมจริยธรรม หมายถึงการอบรมที่ให้ความสำคัญทางด้านจิตใจ ศีลธรรม และศาสนาให้แก่ผู้ต้องขัง พระสงฆ์หรือบาทหลวงจะแนะนำแนวทางที่ถูกต้องในการดำรงชีวิตของมนุษย์ให้แก่ผู้ต้องขัง เป็นสถานที่ที่จะนำไปสู่การเริ่มต้นชีวิตใหม่
ถ่ายทอดเรื่องราวว่านักโทษได้ทุ่มเททั้งจิตใจและวิญญาณให้กับการก่อสร้าง
หลังคามุงกระเบื้องลอนทรงฟิลิปปินส์ โครงหลังคาจะเป็นแบบวางเสาคู่ที่มีระยะห่างมากและมีดั้ง เสาคู่นั้นอยู่บนคานสองชั้น ยึดเสาและคานล่างด้วยไม้ค้ำ จึงสามารถสร้างห้องกว้างที่ปราศจากเสาได้
ภายในเป็นห้องเดี่ยวปูด้วยไม้ มีเวทีอยู่ตรงกลางด้านหน้า มีห้องข้างๆ ทั้งซ้าย และขวา ผนังภายในฉาบปูนติดแผ่นไม้แนวตั้งที่ด้านล่างของผนัง ติด Cornice คู่ มีโคมไฟทรงกลม 3 แห่ง ผนังด้านนอกเป็นผนังไม้ซ้อนเล็ด มีเสาที่มุม ด้านล่างของผนังติดแผ่นไม้ในแนวตั้ง มีหน้าต่างเลื่อนขึ้น ลง ซึ่งมี Pediment ครึ่งวงกลม ชายคาแอ่น ตรงมุมชายคาติดพัดลมไว้ที่จันทัน มีรูปปลาที่มีรูปร่างแปลกๆ ที่เรียกว่าอิริซึกิ เกเกียว และใบไม้ประดับไว้ที่จั่ว เป็นสถาปัตยกรรมที่มีการคิดค้นสิ่งใหม่ และเทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่างยุโรปและญี่ปุ่น การคิดค้นสิ่งใหม่ในส่วนที่เป็นรายละเอียดนั้น แลดงให้เห็นถึงมาตรฐานการออกแบบ และเทคโนโลยีการก่อสร้างที่สูงของกระทรวงยุติธรรม

แกลเลอรี่