ข้อมูลข่าวสารการเปิดพิพิธภัณฑ์

เปิดทุกวัน ไม่มีวันหยุด
เดือนพฤษภาคม – เดือนกันยายน 8:30 น. – 18:00 น.
เดือนตุลาคม – เดือนเมษายน 9:00 น. – 17:00 น.

ค่าเข้าชม

ผู้ใหญ่ 1,080 เยน
นักศึกษา/นักเรียนชั้นมัธยมปลาย 750 เยน
นักเรียนชั้นประถมและมัธยมต้น 540 เยน

อากาศของอาบาชิริ

ยินดีต้อนรับสู่พิพิธภัณฑ์เรือนจำอาบาชิริ

พิพิธภัณฑ์เรือนจำอาบาชิริเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์กลางแจ้ง ที่เก็บรักษา และเปิดให้ชมอาคารที่เคยใช้จริงในเรือนจำอาบาชิริตั้งแต่สมัยเมจิ
อาคารที่เก่าที่สุดคืออาคารที่สร้างขึ้น 6 ปี หลังจากที่ก่อตั้งเรือนจำที่อาบาชิริ เมื่อ 120 ปีก่อน เป็นยุคสมัยที่การตัดไม้ก็ใช้แรงงานคน ซึ่งต่างจากปัจจุบันที่ใช้เครื่องจักรตามคานหรือเสาใหญ่ๆ ยังเห็นร่องรอยการเหลาอย่างหยาบๆ ของพวกนักโทษ ไม่ลองสัมผัสเรื่องราวประวัติศาสตร์อันแปลกประหลาด ผ่านการชมพิพิธภัณฑ์ดูบ้างหรือ ก่อนอื่น ลองชมเว็บไซต์นี่ดู

ยินดีต้อนรับสู่พิพิธภัณฑ์เรือนจำอาบาชิริ

พิพิธภัณฑ์เรือนจำอาบาชิริเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์กลางแจ้ง ที่เก็บรักษา และเปิดให้ชมอาคารที่เคยใช้จริงในเรือนจำอาบาชิริตั้งแต่สมัยเมจิ
อาคารที่เก่าที่สุดคืออาคารที่สร้างขึ้น 6 ปี หลังจากที่ก่อตั้งเรือนจำที่อาบาชิริ เมื่อ 109 ปีก่อน เป็นยุคสมัยที่การตัดไม้ก็ใช้แรงงานคน ซึ่งต่างจากปัจจุบันที่ใช้เครื่องจักรตามคานหรือเสาใหญ่ๆ ยังเห็นร่องรอยการเหลาอย่างหยาบๆ ของพวกนักโทษ ไม่ลองสัมผัสเรื่องราวประวัติศาสตร์อันแปลกประหลาด ผ่านการชมพิพิธภัณฑ์ดูบ้างหรือ ก่อนอื่น ลองชมเว็บไซต์นี่ดู