ห้องอาบน้ำ

よくじょう
  • สร้างขึ้นใหม่
  • สร้างเมื่อ : ปี ค.ศ. 1912
  • ปีที่สร้างขึ้นใหม่ : ปี ค.ศ.1983
  • พื้นที่ : 208.22 ตร.ม.²
สำหรับนักโทษแล้ว การอาบน้ำเป็นช่วงเวลาที่รอคอยอย่างใจจดใจจ่อ ช่วงเวลาหนึ่งสำหรับชีวิตในเรือนจำ ที่เรือนจำอาบาชิริมีการสร้างอ่างอาบที่ทันสมัย โดยเป็นอ่างคอนกรีต ต้มน้ำด้วยหม้อน้ำมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1912
แต่ละสถานที่ทำงาน รอบละ 15 คน จะให้ถอดเสื้อผ้า 3 นาที ลงแช่ในอ่างแรก 3 นาที ล้างตัว 3 นาที ลงแช่ในอ่างที่สอง 3 นาที สวมเสื้อผ้า 3 นาที ภายใต้การให้สัญญาณของผู้คุม ซึ่งเป็นการอาบน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้เวลา 15 นาที ตั้งแต่ถอดเสื้อจนถึงใส่เสื้อ แต่อาบได้เพียงวันละ 200 คนเท่านั้น
กฎระเบียบของเรือนจำในสมัยนี้กำหนดให้ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน อาบได้เดือนละ 5 ครั้ง เดือนอื่นๆ อาบได้เดือนละครั้ง แต่ปัจจุบันอาบได้วันเว้นวัน

แกลเลอรี่