ห้องขังเดี่ยวสร้างด้วยอิฐ

れんがづくりどっきょぼう
  • ย้าย แล้วนำมาสร้างใหม่
  • สร้างเมื่อ : ปี ค.ศ. 1912
  • ปีที่ย้าย : ปี ค.ศ. 1991
  • พื้นที่:10 ตร.ม.²
ตั้งแต่ปลายสมัยเมจิ เรือนจำอาบาชิริได้รับนักโทษที่มีทักษะในการทำอิฐจากเรือนจำซึ่งอยู่ในฮอนชู จึงได้เริ่มมีการเผาอิฐ และใช้อิฐที่ทำขึ้นมาได้ ในการสร้างอาคารสถานที่ต่างๆ เช่น กำแพง ประตู คลังเก็บของ หรือห้องขังเดี่ยว
ห้องขังเดี่ยวนี้ไม่มีหน้าต่าง มีประตู 2 ชั้น ยิ่งไปกว่านั้น ความหนาของกำแพงอิฐยังหนากว่า 40 ซม. ชื่อเรียกจะเปลี่ยนไปตามกฎระเบียบของเรือนจำ เช่น “ห้องลงโทษ” “ห้องล่ามโซ่” หรือ “ห้องคุ้มครอง”
กฎระเบียบของเรือนจำในสมัยเมจินั้น มีการลงโทษผู้ที่ฝ่าฝืนกฎระเบียบอย่างรุนแรง โดยขังให้อยู่ในห้องมืดที่ไม่มีหน้าต่างและลดอาหาร เพื่อให้สำนึกผิด และคาดว่าห้องขังเดี่ยวนี้สร้างขึ้นให้เหมาะสมกับกฎระเบียบในสมัยนั้นๆ

แกลเลอรี่