หอสังเกตการณ์

たかみはり
  • ย้าย แล้วนำมาสร้างใหม่
  • สร้างเมื่อ : ปี ค.ศ. 1948
  • ปีที่สร้างขึ้นใหม่ : ปี ค.ศ.1983
  • ความสูง : 8 ม.
เรียกป้อมที่ใช้สังเกตการณ์ที่ป้องกันไม่ให้นักโทษหนีหรือทำร้ายกันว่า “หอสังเกตการณ์
ปัจจุบันเรือนจำอาบาชิริใช้คุมขังนักโทษที่ต้องคำพิพากษาให้จำเรือนจำระยะสั้น ไม่เกิน 8 ปี แต่เมื่อตอนที่ก่อสร้างใหม่ๆ คือในปี ค.ศ. 1890 ถึงปี ค.ศ. 1968 นั้น เคยใช้เป็นสถานที่คุมขังนักโทษที่ต้องคำพิพากษาให้จำเรือนจำระยะยาว
และเนื่องจากในปี ค.ศ. 1948 ได้รับการกำหนดอย่างเป็นทางการ ให้เป็นเรือนที่ใช้คุมขังนักโทษ ซึ่งต้องคำพิพากษาให้จำเรือนจำตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไป และต้องระวังยามอย่างเข้มงวด จึงได้สร้างป้อมที่ตรงพื้น มีพื้นที่ 12.95 ตร.ม. สูง 8 ม. ภายในเขตบริเวณ และที่ภูเขาซึ่งตั้งอยู่ด้านหลัง โดยมีเจ้าหน้าที่เฝ้าเวรยาม ผลัดละ 2 ชั่วโมง