ไกด์นำเที่ยวเรือนจำ

ไกด์ทัวร์ส่วนบุคคล

มีบริการให้คำอธิบายเกี่ยวกับการจัดแสดงที่เน้นจุดสำคัญ โดยผู้บรรยายของทางพิพิธภัณฑ์ ไม่ต้องจอง ไม่ว่าใครก็เข้าร่วมได้สบายๆ
ไกด์ทัวร์ไม่คิดค่าใช้จ่าย
(วันละ 3 รอบ)
  • ระยะเวลา : วันที่ 21 เมษายน ~ 20 ตุลาคม
  • เริ่มเวลา : 10:00 น., 11:30 น., 14:30 น.
  • ใช้เวลา : 50 นาที
  • จุดรวมพล : อาคารบัญชาการ

ไกด์ทัวร์คิดค่าใช้จ่าย
สำหรับหมู่คณะ (ประมาณ 10 ท่านขึ้นไป)

อาจไม่มีการจัด หากหามัคคุเทศก์ไม่ได้ (ในกรณีที่จอง กรุณาจองล่วงหน้า 1 วัน) ไกด์ทัวร์สำหรับหมู่คณะนั้น จัดตลอดทั้งปี ในกรณีนี้จะคิดค่าไกด์ (มัคคุเทศก์ 1 คน) ครั้งละ 1,020 เยน
※กรณีที่เข้าชมโดยเป็นการทัศนศึกษาตอนที่สำเร็จการศึกษาของนักเรียน จะไม่มีค่าไกด์

ไกด์ทัวร์
ใช้ Engine Kart

มีการทดลองจัดไกด์ทัวร์ที่ใช้ Engine Kart ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ปี ค.ศ. 2012 ในการใช้บริการนั้นโดยปกติจะให้เฉพาะผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ช่วยเหลือส่วนตัว
  • จำนวนคน : 4 คน
  • ค่าใช้จ่าย : ท่านละ 510 เยน
  • ระยะเวลา : เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม

จุดรวมพลของไกด์ทัวร์
คือ อาคารบัญชาการ

ท่านที่ต้องการเข้าร่วมไกด์ทัวร์ กรุณามารวมกันที่อาคารบัญชาการก่อนถึงเวลา
อาคารบัญชาการ คืออาคารใหญ่ สีขาวที่เห็นอาคารแรก เมื่อเดินผ่านประตูหลักที่มองเห็นจากทางเข้าเรือนจำอาบาชิริ